FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८० ८०।०८१ 09/07/2023 - 12:45 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
प्रसौनी गाउँपालिकाको एक घर एक ग्याँस सिलिण्डर र ग्याँस चूल्हो वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९/८० 06/27/2023 - 17:54 PDF icon ग्याँस सिलिन्डर र चुल्हो विरतरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 06/05/2023 - 13:24 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 10/17/2022 - 11:28 PDF icon biniyojan yen.pdf
नक्सा पास प्रक्रियामा नआई पहिले नै बनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धि मापदण्ड/कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 12:08 PDF icon घर नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि २०७८.pdf
प्रसौनी गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/17/2022 - 11:27 PDF icon प्रसौनी गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 14:13 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
प्रसौनी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 14:11 PDF icon प्रसौनी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 14:06 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
प्रसौनी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 13:54 PDF icon प्रसौनी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf

Pages