FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारे |

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना

२०७७ अषाढ १५ गते भएको सत्रौ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव कार्यक्रमका केही झलकहरु

आ.व. ०७७|०७८ को प्रथम गाउँ सभा तथा यस प्रसौनी गा.पा. को छैठौ गाउँ सभाका केही झलकहरु