FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

५०% अनुदानमा गहुँको उन्नत बिउ वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन माँग विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक (सामान्य) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

व्यवसाय नविकरण सम्बन्धमा ।

विधालयको पठनपाठन संचालन सम्बन्धमा ।