FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Bids

दस्तावेज: 

Invitation for bids

दस्तावेज: 

२०८०।०८१ को लागि जडिबुटी कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: