FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रसौनी गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण( कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 13:54 PDF icon आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण( कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 13:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 13:26 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७६ ७७/७८ 06/09/2022 - 12:53 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६.pdf
प्रसौनी गाउँपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/14/2022 - 12:49 PDF icon प्रसौनी गाउँपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.PDF
प्रसौनी गाउँपालिकाको उधोग, व्यापार, तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/14/2022 - 12:48 PDF icon प्रसौनी गाउँपालिकाको उधोग, व्यापार, तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७८.PDF
करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/15/2021 - 12:20 PDF icon करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि २०७७.pdf
आन्तरिक विधार्थी मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/04/2021 - 11:10 PDF icon CamScanner 06-03-2021 15.43.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 04/25/2019 - 12:35 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायीक समिति ऐन, २०७५ ७४/७५ 04/25/2019 - 12:14 PDF icon Nyaik Act.pdf

Pages