FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

विनोद प्रसाद जैसवाल

अध्यक्ष

meyor.prasaunimun@gmail.com 9855048700

किरण देवी

उपाध्यक्ष

9804209826

लालबाबु मुखिया

वडा अध्यक्ष

9826257800

हिरदय कुमार साह तेली

वडा अध्यक्ष

9812211472

छोटालाल प्रसाद कानु

वडा अध्यक्ष

9821823696

याकुब अंसारी

वडा अध्यक्ष

9870323016

सन्तोष कुमार साह

वडा अध्यक्ष

9814226531

बृजकिशोर कुशवाहा

वडा अध्यक्ष

9855021885

ईसलाम मियाँ

वडा अध्यक्ष

9745850555

माला सहनी

महिला सदस्य

९८०७२०१५६०

कुन्ता देवी दुसादिन

दलित महिला सदस्य

९८१११८६७२०

चान महमद धोबी

वडा सदस्य

९८०७२०२४२५

मकसुद मंसुरी

वडा सदस्य

९८१५२६९०३४

श्रीमती सुनैना देवी कलवारीन

महिला सदस्य

९८०७२०१६८५

लालमुनी देवी तत्मा

दलित महिला सदस्य

९८१५२७२८७४

लालबाबु यादव

वडा सदस्य

९८११११०७४६

सत्यनारायण पंडित

वडा सदस्य

९८०६८३१२५८

सुनिता देवी यादव

महिला सदस्य

९८०७१७५९५०

गिर्जा देवी तातवाईन

दलित महिला सदस्य

९८१४२५७५९४

राजेश कुमार गुप्ता

वडा सदस्य

९८०२९२६७९९

संदिप कुमार गुप्ता

वडा सदस्य

९८१५२६४६१३

चिन्ता देवी

महिला सदस्य

९८२५२७५९६६

राधिका देवी

दलित महिला सदस्य

९८२२२८९७९०

नरेश महतो

वडा सदस्य

९८२४२१०१८७

सुभाषचन्द्र प्रसाद कानु

वडा सदस्य

९८०७२९०१०४

मोतिजन खातुन

महिला सदस्य

९८२५२१५४०५

रमावती देवी

दलित महिला सदस्य

९८०६८०३९९७

जादो खाउँ थारु

वडा सदस्य

९८१२२१८६९०

तुलसी महतो

वडा सदस्य

९८२१८८०८६७

अनिता कुमारी साह

महिला सदस्य

९८४५४०९०२१

जानकी मली डोम

दलित महिला सदस्य

आसमहमद अंसारी

वडा सदस्य

९८२६२५८७७७

प्रमोद कुमार कुशवाहा

वडा सदस्य

९८१५२४३३९०

गिरजा हजरा देवी

महिला सदस्य

९८११२३०१४०

रमकलिया चमईन

दलित महिला सदस्य

९८०४२६८१५५

आसमन हजारी

वडा सदस्य

९८०९२६६०८८

सनम कुमार राउत

वडा सदस्य

९८४५०९७९१९

शिवजी कुमार कलवार

कार्यपालिका सदस्य

९८०६८३१८९९

राजहरण प्रसाद साह

कार्यपालिका सदस्य