FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुमित कुमार सिंह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत singhsumit012345@gmail.com 9855048303
प्रेमबाबु प्रसाद लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी pkpatel2003@gmail.com 9845233231
राहुल गुप्ता प्रशासकीय अधिकृत gladrahul@gmail.com 9845510147
ई. राजेश कुमार गोस्वामी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत आ.ई.टी साखा ito.prasaunimun@gmail.com 9817087702
ई.सुनिल कुमार इन्जिनियर प्राविधिक अधिकृत ersunilkumar25825@gmail.com ९८४५२२५८२५
मुकेश प्रसाद गुप्ता रोजगार संयोजक mukeshgupta.mg09@gmail.com ९८५५०२६२५२
श्री लक्ष्मीप्रसाद कलवार ना.सु जिन्सि शाखा Laxmi.prasaunimun07@gmail.com ९८४५४९५२४६
सुरेश कुमार साह स्वास्थ्य संयाेजक स्वास्थ्य शाखा ९८४५०५८६८८
पिन्टु यादव सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9805968688
भोला प्रसाद यादव लेखापाल suvamyadav2075@gmail.com ९८१५८५०६५०
शिवनारायण कुशवाहा स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9862215115
किशोरी लाल महतो अन्तरिक लेखा परिक्षक ९८१६२७२२२९
श्री धर्मराज प्रसाद यादव अमिन प्राविधिक साखा
सुनिल महतो कृषी अधिकृत कृषी शाखा 9851341290
चन्दा कुमारी साह सहायक पाँचौं योजना प्रमुख ९८१७६८२९१७
रुपनारायण महतो ना.प्रा.स. कृषी शाखा प्रमुख ९८०४२००४२४
शुश्री निशा थापा ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख 9845886195
अमित कुमार पाण्डेय सहायक पाँचौं amit206385@gmail.com 9816206385
संतोष साह रौनियार प्रा.स. शिक्षा शाखा प्रमुख ९८२४२२९९५६
अनिल प्रसाद यादव ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा anilyadav4u36@gmail.com 9845677721
विरेन्द्र झा ना.प्रा.स. पशु सेवा शाखा प्रमुख 9845555000
संजय कुमार सिंह प्रा.स. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 9815207335
संजय कुमार यादव फिल्ड सहायक पंजिकरण शाखा 9804219021
हरिओम प्रसाद साह रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 9811899579
हरिहर साह कानु खा.पा.स.टे. खानेपानी तथा सरसफाई शाखा 9865109515
मनोज कुमार गुप्ता पोषण स्वयंसेवक 9807243695
मुकेश कुमार पटेल फिल्ड सुपरवाईजर 9820918224
बाबुलाल केशरी उधम सहयोगी मेडपा कार्यक्रम 9845557869
कविता देवकोटा न्यौपाने उधम सहयोगी मेडपा कार्यक्रम 9845115613
वीरेन्द्र राउत मेस्तर कार्यालय सहयोगी 9811815105
बाबुलाल साह गोढ कार्यालय सहयोगी कृषी शाखा 9845059844
प्रभु प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी 9807207138
सरिता कुमाल कार्यालय सहयोगी 9866548182
संतोष राउत कुर्मी कार्यालय सहयोगी 9826261551
धर्मेन्द्र कुमार पटेल कार्यालय सहयोगी 9811835579

Pages