FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७९।०८० का कार्यपालिका तथा वडा स्तरिय आयोजनाहरु

७९/८० 11/06/2022 - 11:11 PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं. ६.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon आ.व. ०७९।०८० को कार्यपालिका स्तरिय आयोजनाहरु.pdf

संशोधित सहितको वार्षिक बजेट कार्यक्रम

७८/७९ 02/16/2022 - 13:14 PDF icon आ.ब. २०७८।०७९ को संशोधित सहितको बार्षिक बजेट कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.ब. २०७७।०७८ को संशोधित सहितको बार्षिक बजेट कार्यक्रम.pdf

प्रसौनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८

७८/७९ 11/29/2021 - 15:51 PDF icon विनियोजन ऐन प्रसौनी 2078.pdf

आ.व. ०७८|०७९ को बजेट तथा निति कार्यक्रम

७७/७८ 07/01/2021 - 19:52 PDF icon प्रसौनी नीति तथा कार्यक्रम.pdf

प्रसौनी गा.पा. को विनियोजन ऐन २०७७

७७/७८ 07/27/2020 - 12:58 PDF icon CamScanner 07-27-2020 12.53.56.pdf

प्रसौनी गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँ सभा तथा आ.व. ०७६\०७७ को दोस्रो सभाका निर्णयहरु

७६/७७ 02/17/2020 - 12:19 PDF icon pdf_0001.pdf

संशोधित तेस्रो गाउँसभाबाट पारित निति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धमा

७५/७६ 01/14/2019 - 16:18 PDF icon तेस्रो गाउँसभा.pdf

निति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धमा

७५/७६ 08/05/2018 - 11:35 PDF icon niti tatha budget.PDF

आ.व. ०७४/०७५ प्रथम गाउँसभा

७४/७५ 03/22/2018 - 13:43