FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संशोधित सहितको वार्षिक बजेट कार्यक्रम

७८/७९ 02/16/2022 - 13:14 PDF icon आ.ब. २०७८।०७९ को संशोधित सहितको बार्षिक बजेट कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.ब. २०७७।०७८ को संशोधित सहितको बार्षिक बजेट कार्यक्रम.pdf

प्रसौनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८

७८/७९ 11/29/2021 - 15:51 PDF icon विनियोजन ऐन प्रसौनी 2078.pdf

आ.व. ०७८|०७९ को बजेट तथा निति कार्यक्रम

७७/७८ 07/01/2021 - 19:52 PDF icon प्रसौनी नीति तथा कार्यक्रम.pdf

प्रसौनी गा.पा. को विनियोजन ऐन २०७७

७७/७८ 07/27/2020 - 12:58 PDF icon CamScanner 07-27-2020 12.53.56.pdf

प्रसौनी गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँ सभा तथा आ.व. ०७६\०७७ को दोस्रो सभाका निर्णयहरु

७६/७७ 02/17/2020 - 12:19 PDF icon pdf_0001.pdf

संशोधित तेस्रो गाउँसभाबाट पारित निति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धमा

७५/७६ 01/14/2019 - 16:18 PDF icon तेस्रो गाउँसभा.pdf

निति तथा बजेट कार्यक्रम सम्बन्धमा

७५/७६ 08/05/2018 - 11:35 PDF icon niti tatha budget.PDF

आ.व. ०७४/०७५ प्रथम गाउँसभा

७४/७५ 03/22/2018 - 13:43