FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सम्बन्धमा |

७८/७९ 12/17/2021 - 14:54 PDF icon दरभाउ-पत्र.pdf

शिल्बन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/20/2021 - 13:27 PDF icon CamScanner 06-20-2021 13.20.pdf, PDF icon 1.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

७७/७८ 06/16/2021 - 13:17 PDF icon CamScanner 06-11-2021 16.41.pdf, PDF icon CamScanner 06-11-2021 16.38.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 06/04/2021 - 11:15 PDF icon gas cyclinder.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/02/2021 - 11:16 PDF icon pdf_0001.pdf

दरभाउ आहवान सम्बन्धि सूचना |

७७/७८ 03/21/2021 - 13:11 PDF icon pdf_0001.pdf

कम्बल तथा लेडिज साईकल खरिद सम्बन्धि सूचना |

७७/७८ 01/10/2021 - 16:46 PDF icon pdf_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना |

७७/७८ 11/30/2020 - 11:19

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 07/06/2020 - 11:08 PDF icon IMG_0001.pdf

शिल्बन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/30/2020 - 20:18 PDF icon दरभाउपत्र.pdf

Pages