FAQs Complain Problems

सेवा करारको लागि पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना

सेवा करारमा तपसिल अनुसारका जनशक्तिको आवश्यकता भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधी

कर्मचारी