FAQs Complain Problems

७५/७६

२०७७ अषाढ १५ गते भएको सत्रौ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव कार्यक्रमका केही झलकहरु

वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

उधोग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

७५% अनुदानमा कृषी सामाग्री सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: